Invandring, asylsökande och flyktingar

Skrev jag 2015-10-29

En invandrad eller emigrerad människa vill komma till Sverige för att arbeta, personen i fråga har VALT att komma hit för att leva här.

En asylsökande kommer hit och ansöker om att få stanna pga att personen riskerar att dödas eller skadas för att personen vill förändra sitt land...oftast för att de också vill ha ett liv i frihet, där deras land INTE ska få bestämma över personers val av politiska åsikter...OM personen får avslag att stanna i Sverige...Får personen får inte utvisas till ett land där hon / han löper överhängade risk att förföljas eller dödas.

En flykting är en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp (ex baserat på kön,könsidientitet eller sexuell läggning) befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare som inte kan eller på grund av fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd. Flykting är den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han/ hon tidigare hade sin vistelseort.

Empati är att man har förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med eller inte: te.x en psykolog kan ha empati med en brottsling utan att bli eller vara likadan.

Källhänvisning är en kritisk granskning av källmatrealet och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Ett källkritisk förhållningssätt innebär att att man vågar ifrågasätta påståenden i källor och alltid fråga sig ...Vem har skrivit texten (vilken kunskap har personen) och varför. Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och icke-neutrala personer skriver i bloggar, på nätforum och på privata webbplatser, mot reklam, politiskt och religiösa vinklade budskap, studentuppsatser med mera.

VAD vill jag nu med detta ??

Jo alla ni som delar politiska manifestationer, oavsett parti, kolla upp fakta i det ni delar på Facebook så slipper vi alla massa junk och osanningar som florerar som någon konstig skrämselpropaganda. Genom att först lära sig vad som är vad när det gäller de utomlandsfödda som kommer till Sverige och varför de kommer hit så drar vi inte alla över en kam och dömer ut alla utan kanske kan vi då komma fram till vad det är vi pratar om.

Jag har förmånen att ha massa vänner på FB och de representerar ALLA partier som finns i Sverige idag. En del åsikter delar jag men långtifrån alla. En del på FB hotar om att ta bort andra och jag kan inte förstå hur man kan hota att ta bort vissa för att de inte har samma politiska åskådning som de själva röstar på... utsätter man då inte andra för det man själv också brukar använda som påtryckningsmedel med det historiska perspektivet vi alla har genom krig och terror från dåtid till nutid.

Samhällskritik är viktigt att vi använder oss av, men att vi använder empati för att känna med alla stackars människor som flyr för sina liv visar vilka vi är i samhället...att vi visar vår empati betyder inte att vi vill att de som flyr ska stanna kvar i vårt land... men om det hade gällt dig eller din familj skulle också försöka rädda livet med de medel som du hade tillgång till.

Jag tycker också att det är förjäkligt rent ut sagt att det kommer folk som skickas med buss uppåt i landet för att härbergera dom på trygga boenden och de vägrar att kliva ur bussarna, att en del sätter eld på sina boenden, att en del skadar andra och oss svenskar då vi försöker hjälpa dom.

Vi måste ÄNDÅ visa ett bättre omdöme och vara föredömen och ha bättre förhållningsätt gentemot andra, att vi är arga, ledsna och rädda säger sig själv då vi är maktlösa inför den här situationen som är ny för oss.

Vi är nog många som känner maktlöshet och att vi inte har några medel till att förändra politikernas val med skattemedel och politik. Om VI som bor här inte känner förtroende, tillit och trygghet inför de vi har valt att styra vårt land, de som ska föra landet framåt då gör de fel mot ALLA som befinner sig här.

Ska vi stänga gränserna för människor som flyr för sina liv skulle jag skämmas över mitt land eftersom jag skulle bli en tyst deltagare till folkmord.

Men jag vill inte heller leva i ett land där människor som kränker mina rättigheter att vara TRYGG i mitt land.

Oavsett vilket parti vi röstar på kan vi välja att visa att de som kämpat för våra rättigheter i historien inte kämpat förgäves...