Minnen

Jag har så många fina vänner och bekanta som berättar härliga historier, tunga livsöden och roliga episoder ur sina liv, jag har en personlig önskan om att ni ska ge mig en chans att skriva ner samma historier på min hemsida, ett slags personligt galleri med oss och det vi varit med om genom åren.

Eftersom det som förenar de flesta av oss genom åren är motorer av olika slag, skulle jag vilja att dom får utrymme på ett personligt sätt och eftersom detta är lika nytt för mig som för er, hoppas jag att ni har förtroende, att lita på, att jag ska göra er rättvisa.

En stor anledning till detta är att den här nutidshistorien vi lever i försvinner de äldsta, och det livet vi levt finns inte bevarat i någon större utsträckning.

Min önskan är att DU tar kontakt med mig så snackar vi och jag skriver ner DINA minnen så gott jag kan för att vi alla, vänner och bekanta ska minnas dig och det som varit in i framtiden.

Din ålder för att berätta är myndig.

Du kan naturligtvis inte vara anonym, och du berättar utifrån dina egna upplevelser.