Efterord

Historien om Anders Lindbäck är en sann historia.

En tragedi att det (bara) var A.Lindbäck som rannsakades, Köhlin och Lendahl med sina lierade som bestal och skodde sig på dom fattiga sockenborna i då 40 år, kunde ostraffat förtsätta med detta efter Lindbäcks död.

Utdrag och fakta är taget från boken Arsenik och nattvardsvin av Per Olof Ekström samt Wikipedia samt från manuset som bygger på sagda bok.

 Jag hittat på historier/ noveller om hans levnad, dessa konstruktioner är endast mina och de är alltså rent påhitt och ska alla ses som noveller.

Datum och händelser följer dock hans liv och dokumenterade händelser är med så gott jag kunnat få med dom i hans levnadsöde.

 

 • Värt ett besök är Långelanda tingshus. Tingshuset är Sveriges äldsta bevarade tingshus. Det uppfördes 1801–1802 och var färdigt och togs i bruk 1803. Långt fram i tiden höll Nordmarks häradsrätt sammanträden i härandets olika socknar. Sista gången tingshuset var i bruk var augusti 1936. Den mest berömda fallet som avgjordes där torde vara Anders Lindbäck.
 • Namnet Lindbäck togs efter gården Linde vid Ör-sjön och i densamme utfallande bäck.
 • Charlotta skrev till Johanna 1865 och bad henne och Theresia att komma till henne. Hon hade redan vid sin flykt från prästgården bett Johanna och flickan att följa med.
 • Johanna och Theresia stannade i prästgården och gjorde iordning det till nästa ägare. Johanna fick Anders kläder, fullskrivna papper, hans kyrkoskrin och toalettsakerna.  I Papperna förklarade Anders Johanna oskyldig och att han inköpt ett husapotek av sterbhuset från assessor Lindström.
 • 1866 flyttade de till Charlotta i Åmningskog där de två kvinnorna delade resten av deras liv tillsammans, har inte hittat något om flickans vidare öden.
 • Charlotta Fredrika Bergman dog 1870. De båda kvinnorna ligger begravda på Åmningskogs kyrkogård.

De två barnen

 • Alfred f.1835 d. 1903 blev officer vid flottan, el kustartilleriet med titeln kaptenslöjtnant, han behöll sitt efternamn, han emigrerade till Brasilien där han ingick i deras försvar, han kom tillbaka till Sverige och återinträdde i den svenska flottan.
 • Gottfrid f.1838 d 1911 blev major vid Västgöta Dals regemente, han bytte namn till Bergman, han flyttade så småningom till Alingsås.

 

Vad Anders Lindbäck åstadkom till det goda under sin levnad, detta är ett utdrag av hans gärningar som var socknen och Sverige till nytta.

 • Före 1842 års folkskolestadga inrättade han en skola vid Upperud bruk.
 • Han upprättade bibliotek både i Skållerud och Silbodal.
 • För folknykterheten ivrade han mycket och gjorde stora insatser av värde.
 • Kyrkorna saknade ofta harmonier och orglar, klockarna skulle ”ta upp sångerna” men Lindbäck satte oftast tonen själv och var en ypperlig sångare.
 • Han konstruerade ett egenhändigt musikinstrument, en sammansättning av piano, orgel och klockspel.
 • Det användes i Silbodal kyrka, han var musikalisk välutvecklat sinne.
 • Han fick aldrig någon sinnesundersökning.
 • Under den första rättegången hävdade han att han begått morden av barmhärtighet.
 • Senare har det framkommit att Lindbäck hade flera kontroversiella idéer som bland annat innebar att man skulle spionera på församlingsmedlemmarna för att veta att de inte levde i synd.
 • Bröllop, dop och begravningar började kosta pengar – Silbodal blev en diktatur där prästen styrde församlingen som han ville. 
 • Under mordutredningarna visade det sig också att Lindbäcks arsenik hade hämtats från ett husapotek som prästen köpt av en församlingsmedlem. 
 • De rättegångarna slogs upp stort i lokala, nationella – och även internationella – tidningar. ”Giftprästen” Anders Lindbäck blev ett känt namn i hela landet, och själv erkände han att förgiftat sina offer – men till sitt försvar hävdade han att det gjordes av barmhärtighet. Men den versionen vann inget gehör – en annan teori gjorde nämligen gällande att Lindbäck ville minska församlingens kostnader, eftersom den betalade fattigunderstöd till 40 personer. Medan hans följare kallade honom ”idérik ivrig samhällsförbättrare” kallades han av fienderna för ”skenhelig diktator”. Rätten lutade mer åt det sistnämnda och dömde honom till döden. 
 • Den 24 november 1865 hängde sig Anders Lindbäck i sin cell i Karlstads fängelse. 
 • Anders Lindbäck begravdes i tysthet på Karlstad kyrkogård.

Men: Var det verkligen så?

 • Länge gick det rykten om att prästen lyckades iscensätta sin egen död och att han efteråt flydde till Amerika. Han skulle ha med hjälp av Johanna mutat vakterna under branden och sedan stulit en eka och tagit sig bort från Karlstad och gömt sig innan han skulle ha gått ombord på någon båt till Amerika.  
 • Några sådana belägg har dock inte kunnat styrkas. Och i Silbodal lever fortfarande historien om ”giftprästen” som tog frågan om liv och död i sina egna händer. 
 • Hela 6 gånger förgiftade Anders Lindbäck, Daniel i Huken, den sista gången med arsenik och sömndroppar.
 • Det finns belägg för att Lindbäck tog emot de allmosor som samlades in till Daniel i Huken och menade att han skötte Daniels affärer.
 • I socknen hölls insamlingar och handelsbiträdet Söderman gav 25 riksdaler och länsman Lidén 30 Riksdaler, även Köhlin hade ordnat med insamling som Lindbäck tog hand om.
 • Även spannmål gavs till Daniel men hamnade hos Lindbäck som bestämde att han skulle förvalta till Daniel.
 • Han uppmanade Daniel att ta lån, vilket han gjorde utan att någonsin se dom pengarna.
 • Sista dagen han skulle betala igen fattiglånet av de 25 riksdalerna kom en bonde in till Daniel med ett kuvert han hittade i det dammiga fönstret i kvarnen, brevet hade Daniels namn och adress skrivit och var från hans syster Kajsa med 60 Riksdaler.
 • De sista åren i hans liv var Daniel nästan blind och flera insamlingar gjordes till honom där man berättade om de mordförsök prästen åsamkat honom.
 • De insamlade pengarna gav honom några sista drägliga år.
 • Daniel i Huken dog 1881 av naturliga orsaker, hans hustru dog 1883.
 • Efter lindbäck var inte skolmästarna i Upperud bruksskola prästvigda.
 • Huset i Mikkola där det spökade och korset där ingenting växer i…finns på riktigt.

 

Anders Lindbäck misstänktes eller fälldes för mord och mordförsök på

Per Olsson – Förgiftad

Daniel Andersson – Förgiftad

Anders Lysén – Förgiftad – Död därav

Nils Petersson – Förgiftad

Karin Persdotter – Förgiftad- Död därav

Daniel Danielsson – Förgiftad – Död därav

Nils Danielsson – Förgiftad

Man misstänkte även att Anders förgiftat följande personer;

P. Olsson, snickare

Johan Ågren, Inspektor

Pettersson “lam dotter”

Lindström Assessor

Olsson J, Länsman

Anna Danielsson, vittne

 

 • När de efterföljande rapporterat in de misstänkta flera mord och mordförsök räknades det in 14 människor till.
 • Det ska ha gjorts en gipsavgjutning av hans ansikte efter hans död.
 • Mannen som lovade sin mor att han skulle bli något, blev Sveriges första seriemördare.

Den utan skuld kasta första stenen // Jesus - Joh. 8:1-11

V.I.F

 

// Puts & Krom